دارالترجمه عربی : دارالترجمه رسمی دانش با داشتن مترجم رسمی عربی در کوتاهترین زمان خدمات ترجمه رسمی عربی را ارائه می دهد، از آنجا که جهت انجام امور گوناگون در کشور های عرب زبان نیاز به ترجمه رسمی مدارک خود دارید، این دارالترجمه در کوتاهترین زمان با کیفیتی عالی این خدمت را برای شما فراهم میکند، از آنجا که ترجمه ها نیاز به تائید دارد، اینکار توسط نماینده معتمد دارالترجمه ممکن می شود.

ترجمه عربی : ترجمه عربی مدارک جهت ارائه و استفاده در کشور های عرب زبان مورد نیاز است، با توجه به اینکه کشورهای عرب زبان همسایه کشور ما می باشند، این کشور ها مقصد مناسبی برای افرادی است که قصد مهاجرت، تحصیل، تجارت ، کار ، یا زندگی را دارند. ترجمه عربی در این دفتر توسط مترجم معتمد وزارت خارجه انجام می شود.

تائید سفارت: مدارک ترجمه و تائید شده قابل تائید توسط سفارتهای کشورهای عربی از جمله امارات، عراق، بحرین و ... می باشند، این دارالترجمه این خدمت را برایتان فراهم ساخته ، تائید سفارت مدارک شما توسط نماینده معتمد این دارالترجمه انجام میگیرد، ما زمان را بنفع شما مدیریت میکنیم. 

لیست سفارتخانه ها