وضعیت درخواست

برای بررسی وضعیت درخواست خود از این درگاه وارد شوید

ترجمه غیررسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه مقالات، بروشورها ، کاتالوگ ها... که تنها دانستن مطلب آن مهم است و نیاز به مهر و تایید ندارد را ترجمه غیر رسمی میگویند.

ترجمه رسمی

ترجمه اسناد و مدارک برروی سربرگ قوه قضاییه ی ، ممهور به مهر مترجم رسمی را ترجمه رسمی میگویند....زبان های تحت پوشش

سرویس های مرکز

مترجمین وب سایت

ملزومات تائيد

مشتريان مي بايست در مرحله اول به نکات ذيل جهت ترجمه و تاييد رسمي اسناد توجه داشته باشند:

 1. اصل تمامي اسناد در طول روند ترجمه و تاييد الزامي است.

 2. ارائه کپي صفحه اول پاسپورت يا اسپل صحيح اسامي مورد نياز و يا مورد نظر مشتري در هر مدرک جهت دوري از خطا و اشتباه ضروري است.

 3. ارائه مدارک مکمل جهت تاييد اسناد اصلي در صورت لزوم.

 4. تکميل شرايط احراز و تاييد مدارک مطابق مندرجات ذيل جهت جلوگيري از اتلاف وقت مشتريان.

 

شرايط احراز تاييد ترجمه رسمي اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرايط ذيل محقق مي گردد:

 1. مدارک تحصيلي مربوط به وزارت علوم: تاييد و مهر وزارت علوم و تحقيقات در پشت مدرک از اداره امور فارغ التحصيلان .

 2. مدارک تحصيلي مربوط به دانشگاه آزاد: مهر تاييد در پشت مدرک از اداره امور فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي .

 3. مدارک تحصيلي مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي: مهر تاييد از اداره فارغ التحصيلان در پشت مدرک از آموزش پزشکي.

 4. گواهي هاي پزشکي و بيمارستاني: مهر تاييد سازمان نظام پزشکي

 5. سند ازدواج يا طلاق: اصل مدرک و ارائه شناسنامه يکي از زوجين.

 6. گواهي کار از شرکتهاي خصوصي: ارائه کپي روزنامه رسمي شرکت صادر کننده گواهي همراه با مهر شرکت، همچنين در صورت درج عنوان يا ميزان تحصيلات نياز به مدرک تحصيلي مرتبط، سوابق بيمه اي مرتبط با دوره زماني گواهي و يا دفتر چه بيمه متقاضي، در صورت ذکر حقوق بالا گواهی پرداخت مالیات حقوق

 7. گواهي کار از ارگانهاي دولتي: ارائه فيش حقوقي ، حکم کار گزيني و مدرک مرتبط در صورت درج عنوان در گواهي.

 8. سند ملکي : اصل مدرک.

 9. وکالتنامه: اصل وکالتنامه به همراه اصل شناسنامه موکل جهت احراز هويت .

 10. برگه معاملات قطعي: ارائه اصل سند و اصل برگه معاملات.

 11. ترجمه و تاييد پروانه مطب و پروانه دائم پزشکي : اصل مدارک به همراه اصل مدرک تحصيلي مربوطه که به تاييد وزارت بهداشت رسيده باشد

 12. مبايعنامه و اجاره نامه: فقط بصورت محضري و به ثبت رسيده در دفاتر اسناد رسمي قابل تاييد مي شود قابل تائید توسط دادگستری و خارجه، مبایعه نامه های تنظیمی توسط آژانس املاک قابل تائید نمی باشد.

 13. مدارک تحصيلي در مقاطع ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان و پيش دانشگاهي:  دریافت تائیدیه تحصیلی از دفتر پیشخوان .

 14. کليه گواهي هاي مالي (گواهي تمکن مالي) و يا پرينت گردش حسابها که توسط بانکها صادر مي گردد مي بايست به مهر و امضاي شعبه صادر کننده و اداره امور بين الملل بانک مربوطه برسد.

 15. کليه مدارک مربوط به شرکتها، اساسنامه ، شرکت نامه ، ... مي بايست به تاييد و مهر اداره ثبت شرکت ها رسيده باشد. اصل کليه مدارک شرکتها براي تاييد الزامي است. همچنين جهت تاييد روزنامه رسمي شرکت ها اصل سند و همچنين در صورت برابر اصل بودن مي بايست اين امر از طرف سازمان مربوطه يعني سازمان روزنامه رسمي کشور صورت پذيرد.

 16. ترازنامه هاي مالي شرکت ها: اصل روزنامه رسمي و اصل ترازنامه که به مهر و امضاي حسابرس رسمي رسيده باشد.

 17. مدارک صادره از ساير کشورها: مي بايست حتما به مهر دفتر کنسولي ايران در کشور مبدا مربوطه رسيده باشد.

 18. مدارک آموزشي سازمان فني و حرفه اي: بهمراه تائیدیه سازمان فنی و حرفه ای قابل تائید است.

 19. گواهی فوت : اصل گواهی فوت همراه با شناسنامه متوفی

 20. گواهی تجرد: اصل گواهی تجرد صادر شده توسط ثبت احوال همراه با شناسنامه