شرايط ترجمه روزنامه رسمی تغییرات بزرگ در دارالترجمه

آگهی های قانونی ثبت شده در روزنامه رسمی زمانی قابل تائید است که اصل روزنامه رسمی را همراه داشته باشید.

آگهی های قانونی ثبت شده در روزنامه رسمی زمانی قابل تائید است که اصل روزنامه رسمی را همراه داشته باشید. در صورت عدم دسترسی به اصل روزنامه رسمی میتوانید با داشتن مشخصات روزنامه خود به سازمان روزنامه رسمی مراجعه و درخواست کپی برابر اصل نمایید، تنها کپی برابر اصل سازمان روزنامه رسمی قابل تائید است، کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل تائید نمی باشد. آگهی ها با امضا الکترونیک نیز قابل تائید نمی باشد.

هم اکنون ثبت سفارش کنید
ترجمه روزنامه

مشتریانی که اسناد و مدارک خود را برای ترجمه به ما سپرده اند

 • dparsian
 • dsaman
 • dmelat
 • dday
 • dsepah
 • dsina
 • dasia
 • diran
 • dirankhodro
 • dmapna
 • drazi
 • dsaypa
 • samsung
 • panasonic
 • aeg
 • beko
 • deawoo
 • kenwood
 • panasonic

از طریق ایمیل و یا فرم انتقادات و پیشنهادات می توانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

 • ×

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  telegram whatsapp linkedin instagram