ترجمه لیست بیمه فردی و کلی سازمان تامین اجتماعی

شرایط ترجمه لیست بیمه فردی و کلی در دارالترجمه به قرار زیر است:

لیست بیمه انفرادی ممهور به مهر تامین اجتماعی قابل تایید است، لیست بیمه کلی پرسنل قابل تایید نیست.

با توجه به اینکه شعب تامین اجتماعی تنها لیست بیمه مربوط به خود را تایید می نمایند. بهتر است به تجمیع سوابق بیمه اقدام نمایید.

 

هم اکنون ثبت سفارش کنید
بیمه

مشتریانی که اسناد و مدارک خود را برای ترجمه به ما سپرده اند

 • dparsian
 • dsaman
 • dmelat
 • dday
 • dsepah
 • dsina
 • dasia
 • diran
 • dirankhodro
 • dmapna
 • drazi
 • dsaypa
 • samsung
 • panasonic
 • aeg
 • beko
 • deawoo
 • kenwood
 • panasonic

از طریق ایمیل و یا فرم انتقادات و پیشنهادات می توانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

 • ×

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  telegram whatsapp linkedin instagram