وضعیت درخواست

برای بررسی وضعیت درخواست خود از این درگاه وارد شوید

ترجمه غیررسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه مقالات، بروشورها ، کاتالوگ ها... که تنها دانستن مطلب آن مهم است و نیاز به مهر و تایید ندارد را ترجمه غیر رسمی میگویند.

ترجمه رسمی

ترجمه اسناد و مدارک برروی سربرگ قوه قضاییه ی ، ممهور به مهر مترجم رسمی را ترجمه رسمی میگویند....

نام مد نظر وارد نمایید
لطفا موبایل خود را وارد نمایید
لطفا اسپل کلمات را با ویرگول از هم جدا نمایید
captcha Reload Image