شرایط ترجمه آگهی تغییرات در دارالترجمه رسمی دانش

هنگام مراجعه به دارالترجمه رسمی دانش اصل روزنامه رسمی خود را به دارالترجمه تحویل نمایید، آگهی های قانونی ثبت شده در روزنامه رسمی زمانی قابل تائید است که اصل روزنامه رسمی را همراه داشته باشید. در صورت عدم دسترسی به اصل روزنامه رسمی میتوانید با داشتن مشخصات روزنامه خود به سازمان روزنامه رسمی مراجعه و درخواست کپی برابر اصل نمایید، تنها کپی برابر اصل سازمان روزنامه رسمی قابل تائید است، کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل تائید نمی باشد. صاحبین مشاغل جهت دریافت ویزا بایستی ترجمه روزنامه رسمی خود را به سفارت ارائه دهند، بهتر است از آخرین تغییرات مدت زیادی سپری نشده باشد. دارالترجمه رسمی دانش با بهره گیری از مترجمین مجرب ترجمه های شما را در کوتاهترین زمان با بهترین کیفیت به شما تحویل میدهد. ترجمه به انگلیسی،ترکی،عربی در کوتاهترین زمان در این دارالترجمه انجام می شود.

هنگام مراجعه به دارالترجمه رسمی دانش اصل روزنامه رسمی خود را  به دارالترجمه تحویل نمایید، آگهی های قانونی ثبت شده در روزنامه رسمی زمانی قابل تائید است که اصل روزنامه رسمی را همراه داشته باشید. در صورت عدم دسترسی به اصل روزنامه رسمی میتوانید با داشتن مشخصات روزنامه خود به سازمان روزنامه رسمی مراجعه و درخواست کپی برابر اصل نمایید، تنها کپی برابر اصل سازمان روزنامه رسمی قابل تائید است، کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل تائید نمی باشد. صاحبین مشاغل جهت دریافت ویزا بایستی ترجمه روزنامه رسمی خود را به سفارت ارائه دهند، بهتر است از آخرین تغییرات مدت زیادی سپری نشده باشد. دارالترجمه رسمی دانش با بهره گیری از مترجمین مجرب ترجمه های شما را در کوتاهترین زمان با بهترین کیفیت به شما تحویل میدهد. ترجمه به انگلیسی،ترکی،عربی در کوتاهترین زمان در این دارالترجمه انجام می شود.

هم اکنون ثبت سفارش کنید
آگهی تغییرات

مشتریانی که اسناد و مدارک خود را برای ترجمه به ما سپرده اند

 • dparsian
 • dsaman
 • dmelat
 • dday
 • dsepah
 • dsina
 • dasia
 • diran
 • dirankhodro
 • dmapna
 • drazi
 • dsaypa
 • samsung
 • panasonic
 • aeg
 • beko
 • deawoo
 • kenwood
 • panasonic

از طریق ایمیل و یا فرم انتقادات و پیشنهادات می توانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

 • ×

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  telegram whatsapp linkedin instagram